DELL RAM

RAM 64GB 2666MHz DDR4 RDIMM ECC (Kit)

41.921.000VNĐ

RAM 64GB 2666MHz DDR4 RDIMM ECC (Kit)

RAM  32GB RDIMM, 2666MT/s, Dual Rank,CK

20.427.000VNĐ

32GB RDIMM, 2666MT/s, Dual Rank,CK

RAM 16GB 2666MHz DDR4 RDIMM ECC (Kit)

9.196.000VNĐ

16GB 2666MHz DDR4 RDIMM ECC (Kit)

RAM 8GB 2666MHz DDR4 RDIMM ECC (Kit)

5.742.000VNĐ

8GB 2666MHz DDR4 RDIMM ECC (Kit)

Dell 16GB RDIMM, 1600 MHz, Low Volt, Dual Rank, x4 Bandwidth

5.500.000VNĐ 6.359.000VNĐ

Dùng cho R320, T320, R420, T420, R620, T620, R720

Giảm
14%

Dell 8GB RDIMM, 1600 MHz, Low Volt, Sinle Rank, x4 Bandwidth

3.355.000VNĐ 3.555.000VNĐ

Dùng cho R320, T320, R420, T420, R620, T620, R720

Giảm
6%
...